Snár - sny

GONDOLA - výklad sna

gondola - byť gondolierom tento sen na jimdo.com »

gondola - prevrátiť sa s ňou tento sen na jimdo.com »

gondola - sedieť v nej tento sen na jimdo.com »

gondola - vidieť tento sen na jimdo.com »

čo vás dnes čaká? denný horoskop na zverokruh.sk »