Snár - sny

KRV - výklad sna

krv - byť celý zakrvavený alebo ležať v kaluži krvi tento sen na zverokruh.sk »

krv - zakrvaveného niekoho blízkeho tento sen na zverokruh.sk »

krv - vašu krv, ktorá tečie z určitej časti tela tento sen na zverokruh.sk »

krv - striekajúcu krv tento sen na zverokruh.sk »

krv - krv na určitom predmete alebo mieste tento sen na zverokruh.sk »

krv - piť ju tento sen na vestba.eu »

krvácať - vidieť iného tento sen na moj-snar.sk »

krv - do nádoby kvapkajúca tento sen na vestba.eu »

krv - na zem tiecť vidieť tento sen na vestba.eu »

vykrvácať - Vidieť tento sen na moj-snar.sk »

čo vás dnes čaká? denný horoskop na zverokruh.sk »